ارتباط با بخشداری

آدرس: رودهن- بلوار امام خمینی(ره)- پایین تر از شهرداری رودهن
تلفن:76504535 – 76504536 – 76504537 – 021
فکس:76504538 – 021

تصویر کپچا